Higher School of Safety - Faculty in Giżycko

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Wydział Nauk Społecznych w Giżycku

Contact:

ul. Pocztowa 5
Giżycko 11-500
tel. tel. 87 428 35 35 or + 48 602 466 522 (cell phone nr)
Privacy Policy